Waarom vragenlijsten

Uw behandelaar willen graag weten hoe het met u gaat en of u tevreden bent over de behandeling. Zij meten dit met vragenlijsten. De vragen gaan bijvoorbeeld over de pijn, hoe u zich voelt en hoe het gaat met bewegen. Wij zullen u vragen om voor- en na de behandeling of operatie de vragenlijst in te vullen. Binnen Xpert Orthopedie gebruiken we hiervoor het programma PULSE.